Căile extazului la Ramon del Valle-Inclan

November 22, 2016
By

Există trei căi extatice, chiar dacă numai două au fost declarate și urmate din Antichitate şi până acum: drumuri opuse ce duc, cu toate acestea, spre același capăt, pentru că toate drumurile întinse spre infinit inevitabil se vor întâlni în infinit. Dintre aceste două căi, una este cea a veseliei, iar cealaltă a deziluziei: una descoperă păcatul în toată înțelegerea firească a simțurilor, iar cealaltă e o afundare fericită în mijlocul tuturor lucrurilor: Printr‑una sufletul aude muzica zeului Pan, iar prin cealaltă ajunge la singurătate neconsolată, în nemișcare stearpă, și de-a lungul şi de-a latul acestor două căi atât de contrare este percepută unduirea subtilă a unui șarpe: în ortodoxia creștină, panteismul și chietismul aruncă o umbră de ere­zie pentru că sufletele niciodată nu le vor parcurge fără a rupe Enigma trinitară a lui Dumnezeu. Panteismul și Chietismul sunt cele două coloane simbolice care se află de fiecare parte a porţii mari, în templul cabalistic al lui Solomon: aceste două coloane reprezentau în doctrina ascunsă a magicienilor chaldeeni, misterele antago­nis­mului și ale luptei dintre bărbat și femeie, deoarece, con­form interpretării ermetice, femeia trebuie să-i reziste bărbatului, iar bărbatul trebuie să o fascineze, să o supună. Principiul acțiunii urmărește în primul negarea și astfel simbolul șarpelui vrea să-şi muște coada și, întorcându-se spre sine însuşi, se aleargă şi se urmăreşte. Chietismul și panteismul sunt cele două chei mistice reprezentate prin Boaz și Jachin.

Iar cele două coloane simbolice s-au unit sub curba arcului! Iar între cele două se desfăşoară un drum de stele! Din acea zi a iubirii, cine a căutat o îndrumare sigură pentru a ajunge să cunoască în mod intuitiv a fost de-a lungul acestui drum pe urmele paşilor și ale umbrei albe a Mântuitorului Cristos. Nu există niciun alt adevăr în afara cuvintelor cerești închise în cartea cabalistică a Tăbliţelor de Smarald: îţi ofer iubirea în care este închisă întreaga cunoaştere. Numai inima care iubește toate lu­cru­rile în mod miraculos şi numai mâna care binecu­vântează pot lega timpul care a trecut cu cel care va să vină și să oprească zborul orelor. Cel care în bobul de grâu infinit de mic al fiecărui moment se bucură cu dragoste de toate viețile care au fost vreodată şi de cele ce aşteaptă să vină ar reuşi să preschimbe pâinea și vinul în trupul și sângele Cuvântului. Dacă șarpele închide cercul, devine divin. Să devii centru de iubire, acesta este idealul deschis ca sursă vie în pânza albă a lumii de către acel zidar de case albe care a murit pe cruce și a fost anunțat ca Fiu al Omului. Nazarineanul, prin iubire, unitate și eternitatea esenței sale, s-a bucurat de unirea cu Spiritul: prin iubire s-a convertit în dorința întregii creații și în ideea Tatălui Creator.
Simbolul Cuvântului a legat doctrina statică de chietişti și panteişti. Chietismul, așa cum a fost înțeles de către gnosticii din Alexandria, este detașarea pioasă de viață și repulsia pentru formele exemplare ale lucrurilor, vase eterne ale Tatălui veșnic: chietismul este comuniunea cu Paracletul. În mod contrar, extazul panic reprezintă su­ma în arcanele exterioare și legămintele cu Sufletul Creator: astfel, prin diverse moduri, chietismul și pan­teis­mul rup Treimea Divină. Și, cu toate acestea, în antagonia acestor două căi, sufletul găseşte aceleaşi bucurii când se odihneşte la capetele lor, deoarece căile cele mai opuse se unesc în Infinit! Paracletul reprezintă Întregul liniştit. Demiurgul rezumă Legea. Cuvântul este iubirea universală care le înlănţuie.

Din
Ramon del Valle-Inclan
Lampa fermecată. Exerciții spirituale
Traducere de Floriana Ungureanu
Editura Meditative Arts

Cartea poate fi comandată aici:
http://divin.ro/?53t4l&v7f2k=10638

Tags: ,