Usui Reiki

Usui Reiki
REI – înţelepciunea divină, minune, universal, luminozitatea divină, omniprezent, omnipotent, strălucitor, universal, clar etc.
KI – energia vitală, forţa universală, forţa generatoare a cerului şi pământului. (În chineză – chi, în sanscrită – prana, în creştinism – lumină etc.) (află mai multe din Memorialul Usui şi din Interviu cu Mikao Usui)
CE ESTE REIKI ?
Iată câteva dintre definiţiile date, de-a lungul timpului, acestui sistem: Tehnică de vindecare spirituală (Mikao Usui) Reiki este un sistem. Acolo nu există nici o superstiţie, doar fapte reale (Hawayo Takata) Înţelepciune şi Adevăr (Hawayo Takata) Ştiinţă şi Artă (Hawayo Takata) Energia Spirituală a Forţei Vieţii (rev. Joseph Sparti) Reiki este Dragoste, Compasiune, Armonie, Adevăr, Încredere şi Lumină. În Reiki nu veţi folosi propria dumneavoastră energie, ci fluxul energiei universale a vieţii, care va fi canalizat spre cei din jurul dumneavoastră prin intermediul mâinilor, ochilor, suflului sau intenţiei.
CE NU ESTE REIKI?
Nu este o religie. Nu este un cult Nu este o sectă Nu este un panaceu universal Nu este o medicină alternativă

Programul cursului:
Reiju pentru toţi cursanţii,
Istoricul şi legenda Reiki,
Principiile Reiki,
Poziţiile mâinilor pentru autotratament,
Sfaturi practice pentru efectuarea unui tratament Reiki,
Poziţiile mâinilor pentru tratamentul altor persoane
Tehnici japoneze:

  • – metoda calmarii mintii
  • – purificarea obiectelor de energii negative
  • – tehnica schimbarii singelui
  • – cercul Reiki, alte tehnici utile

Simbolurile Reiki, semnificaţie şi utilizare (vor fi predate primele trei simboluri, plus încă două simboluri speciale)
Practică, tehnici de respiraţie şi discuţii pe tema evoluţiei spirituale
Arta de a fi terapeut şi arta protecţiei terapeutului
Meditaţie
Întrebări şi răspunsuri
Participanţii primesc două variante de acordaje, pe două linii diferite.

Mai multe despre Reiki şi fondatorul sistemului, Mikao Usui, în interviul care apare în manualul de gradul întâi utilizat la Usui Reiki Ryoho Gakkai. Reiki este un sistem de „terapie prin lumină“ eficient, simplu, accesibil indiferent de credinţă, rasă, apartenenţă socială. Cum în ţara noastră există numeroase şcoli şi foarte buni maeştri de la care se poate primi iniţierea/acordajul (absolut obligatorie pentru practicarea Reiki, indiferent de nivelul de „performanţă“ către care se tinde), prezenţa acestui sistem de terapie şi cunoaştere în bagajul celui care doreşte să-şi trateze trupul şi sufletul este necesară.
Principiile Reiki Ideea de vindecare „prin punerea mâinilor“, măcar ca o simplă mângâiere şi gest de compasiune, este arhetipală. Toţi, din totdeauna, am fost tentaţi să recurgem la ea, iar texte sacre sau profane menţionează succesele obţinute de terapeuţi încă din cele mai vechi timpuri. Precum multe alte calităţi şi înzestrări naturale, capacitatea omului de a primi energie de la sursa universală şi de a o trimite mai departe acolo unde este mai multă nevoie de ea s-a redus în timp, de aceea Mikao Usui, fondatorul Reiki-ului aşa cum îl ştim astăzi, care a trăit la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, a încercat să redea această capacitate de vindecare semenilor săi. Pornind de la metoda biblică prin care Iisus îi vindeca pe contemporanii săi şi ţinând cont şi de textele budiste la care avea acces, apoi trecând printr-o proprie experienţă mistică de douăzeci şi una de zile, Mikao Usui a atins nivelul de cunoaştere şi de evoluţie personală necesar pentru a vedea răspunsul la întrebările sale. Semnele Reiki i-au apărut ca pe un ecran, ca şi informaţiile necesare pentru activarea lor. În acest fel a fost redescoperită şi a redevenit accesibilă o antică metodă de vindecare, care nu face altceva decât să cureţe câmpul pacientului, refăcând aura, optimizând chakrele şi punând în stare de funcţionare organismul. Răspândit azi atât în lumea orientală cât şi în aceea occidentală, cu inevitabile modernizări şi variaţiuni pe aceeaşi temă, Reiki este accesibil oricui doreşte acest lucru.
Arta secretă a chemării fericirii,
Vindecarea spirituală a tuturor bolilor
Începând de azi elimină teama,
Începând de azi nu mai fi îngrijorat,
Începând de azi devotează-te muncii tale,
Începând de azi ai grijă de semenii tăi şi de toate fiinţele vii,
Dimineaţa şi seara împreunează-ţi mâinile pentru rugăciune,
Rosteşte aceste cuvinte din inima ta şi cântă aceste cuvinte.
Cu aceste „afirmaţii“ sau principii Reiki îşi începe ziua simplul practicant sau maestrul. Pentru a ajunge maestru, cel care porneşte pe acest drum are de parcurs mai multe etape/grade.
Gradul I: după iniţiere, practicantul poate face tratament prin punerea mâinilor, fie pentru el însuşi, ca autotratament, fie pentru alţii. Poziţiile de punere a mâinilor sunt simple şi intuitive, se merge pe principiul de sus în jos, urmărindu-se chakrele, pe faţa şi pe spatele trupului. De asemenea se aplică mâinile în locurile durerose.
Gradul al II-lea: după iniţiere, practicantul primeşte primele simboluri Reiki, cu ajutorul cărora îşi poate activa palmele pentru o mai mare eficienţă şi poate face tratament şi prin realizarea şi vizualizarea simbolurilor în anumite puncte bine precizate. De asemenea, simbolurile permit curăţarea încăperilor de energii negative, dăunătoare, curăţarea şi energizarea mâncării, dar şi trimiterea luminii la distanţă, crearea câmpurilor de protecţie.
Gradul al III-lea: după iniţiere, practicantul primeşte noi simboluri şi învaţă tehnici suplimentare.
Maestru: după iniţiere, noul maestru poate la rândul lui să facă altora iniţieri/acordaje. După fiecare iniţiere, urmează o perioadă de criză de vindecare, de purificare, cu o durată de 21 de zile, în care practicantul trebuie să-şi facă autotratament zilnic şi să practice un regim de viaţă cât mai echilibrat şi cu un meniu lacto-vegetarian. În timp, au apărut numeroase sisteme Reiki. Unele recuperează tehnici şi simboluri descoperite în vechile manuscrise esoterice orientale, altele se bazează pe experienţa înnoitoare a maeştrilor contemporani. Astfel, pe lângă Reiki tradiţional au apărut şi sunt practicate cu succes Karuna Reiki, Gendai Reiki, Shambala Reiki.
Simbolurile Reiki tradiţionale Cho Ku Rei: simbolul puterii – „Pune puterea aici!“ Concentrează şi amplifică energia. Sei He Ki: simbolul mental-emoţional – „Spiritul şi omul vin împreună“ Deschide chakre, câmpuri, dimensiuni. Hon Sha Ze Sho Nen: simbolul de distanţă – „Nu există trecut, prezent sau viitor“ Permite transmiterea la distanţă a energiei. Shika Sei Ki: simbolul de inimă – „Energia se revarsă de la suflet la suflet“ Deschide chakra inimii către lumină. Chika So: simbolul de comunicare Rezolvă problemele de comunicare. Dai Ko Myo: simbolul de maestru – „Lăcaş măreţ al Marii Lumini Strălucitoare“ Deschide către sursa de Lumină universală.
Atenţie! Cei care apelează la serviciile unui practicant Reiki nu trebuie să întrerupă tratamentul indicat de medicina alopată. Cei care doresc să fie trataţi prin această metodă sau care doresc să fie iniţiaţi pentru a deveni la rândul lor practicanţi trebuie să-şi aleagă maestrul Reiki ascultând de instinct, căutând până când dau peste persoana cu care intră în rezonanţă. Reiki fiind o terapie energetică, bazată pe o iniţiere, poate fi tratat atât raţional, ştiinţific, cât şi mistic, fie în stil oriental, fie în stil occidental. De aceea sunt disponibile manuale şi cursuri care accentuează o variantă de abordare sau alta. Căutaţi-o pe aceea care vi se potriveşte şi încercaţi din fiecare lucrare existentă să extrageţi şi să separaţi ceea ce este Reiki propriu-zis de dezvoltările propuse de autori.